Skip to content

Vilkår og betingelser

Generelt:

Disse vilkårene gjelder når du som kunde gjør en bestilling fra www.issymakeup.no. Avtale mellom deg og Issy Makeup om leveransen av dine bestilte produkter oppstår når du får en leveransebekreftelse.  For å handle hos Issy Makeup må du være fylt 18år, ikke være under vergemål og ellers være i stand til å inngå en avtale. Hvis du ikke er fylt 18år må du ha tillatelse fra foresatte for å kunne bestille fra oss. Vi reserverer oss mot eventuelle leveranseforsinkelser og utsolgte produkter. Videre reserverer vi oss mot tekniske feil, trykkfeil, og skrivefeil. Vi forbeholder oss retten til å endre eventuelle feil i prisinformasjon før og etter bestillingen er behandlet. Har du noen spørsmål eller lurer på noe ang vilkår og betingelser kan du ta kontakt på: bestillinger@issymakeup.no 

Partene:

Selger: 
                Issy Makeup               

Post-adr: Bjørkevegen 22, 1940 Bjørkelangen
                E-post: info@issymakeup.no
                Tlf: 915 11 956
                Organisasjonsnr: 923 799 141 (Hjelkrems Velvære)

Issy Makeup vil betegnes som selger i de følgende punktene. Du som tar i bruk butikken og bestiller varer vil herfra bli nevnt som kjøper.

Betaling:

Selger kan kreve betaling fra det tidspunktet kjøper bestiller varen på nettsted.

Bestilling og levering:

​​Så langt varene er på lager vil de bli sendt ut til kjøper i løpet av to virkedager. Er varen ikke på lager vil det være tydelig vist på nettsiden og en noe lenger ventetid må på regnes. Leveringen har skjedd når kjøperen eller dens representant, har overtatt varen.

Vi sender pakker med Bring og tilbyr levering etter deres tjenester. Våre leveranser transporteres i samsvar med Brings retningslinjer for miljø og arbeidsmiljø, hvilket betyr, en så liten klimapåvirkning som mulig. Bring er ISO 14001 miljøsertifisert.

Fraktkostnader blir utregnet når du velger frakt metode før du betaler for dine produkter.

ANGRERETT:

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Vi anbefaler at du bruker vedlagt angrerettskjema. Fristen begynner å løpe fra dagen etter at varene er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selger uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.
Det er ikke angrerett på forseglet kosmetiske produkter som av hensyn til helsevern og hygiene ikke er egnet for retur eller hvor forseglingen er brutt etter levering.

Selgeren forplikter til å tilbakebetale kjøpssummen til kjøperen senest 14 dager etter mottatt angrefrist fra kjøper. Vi setter oss likevell retten til å holde penge tilbake om varen ikke er blitt levert eller har bevis på at pakken er sendt til retur.

Mangel på varen:

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Konfliktløsning:

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.